Đổi ngày dương ra ngày âm

Ngày: Tháng: Năm: Gio:
Dương lịch: 14/12/2017 => Âm lịch: 27/10/2017 ++>
Năm: Đinh Dậu Tháng: Tân Hợi Ngày: Ất Hợi Giờ Hợi
Quẻ Thượng: 7 Quẻ hạ: 3 Hào thế là mình, ứng là việc cần đoán
Hào động: 5
Ngày Giáp, Ất - Hào 5 động - Bạch Hổ phát động ....
Sơn Hỏa Bí
Kỷ Mùi
Bính Thìn
Checkyear +++:
Thuộc Tứ hành xung khắc
Ất Hợi
Checkday ++++:
Không kị Cũng không Hợp
khong co thuoc tuan giap ty