Chu dịch với dự đoán học

Ngày: Tháng: Năm: giờ Tý=1 [23:00 - 1:00 am]: SKT Tên người xin quẻ:
Âm lịch: 1/12/2017 *** Năm Đinh Dậu Tháng Quý Sửu Ngày Kỷ Dậu
Ngày *** Kỷ Dậu *** Thuộc Tuần *Giáp Thìn* - Không vong tại *Thìn, Tỵ*
Quẻ Thượng: 7 Quẻ hạ: 7 Số giờ: SKT: 0 Hào thế là mình, ứng là việc cần đoán
52. Thuần Cấn - Hào 5 động biến 53 . Phong sơn tiệm

Ngày Kỷ Dậu xin được quẻ

Stt của Quẻ Dịch
Tên Quẻ Dịch
Hào 6
Hào 5
Hào 4
Hào 3
Hào 2
Hào 1
.........52
.........Thuần cấn
.........Quan quí Dần mộc.thế
.........Thê tài Tí thủy..
.........Huynh đệ Tuất thổ..
.........Tử tôn Thân kim.ứng
.........Phụ mẫu Ngọ hỏa..
.........Huynh đệ Thìn thổ..
.........53
.........Phong sơn tiệm
.........Quan quí Mão mộc.ứng
.........Phụ mẫu Tị hỏa.
.........Huynh đệ Mùi thổ..
.........Tử tôn Thân kim.thế
.........Phụ mẫu Ngọ hỏa..
.........Huynh đệ Thìn thổ..
........Ngày Kỷ
........Lục thần
........Câu trần
........Chu tước
........Thanh long
........Huyền vũ
........Bạch hổ
........Phi xà
Quẻ cầu tài số 53 : Phong sơn tiêm,qh,thổ : Tử tôn thân kim trì thế,sinh hao dụng thê tài tí thủy >>>Trở về dưỡng già, cần kiệm ,được con cháu phục vụ