Chu dịch với dự đoán học

Ngày: Tháng: Năm: giờ Tý=1 [23:00 - 1:00 am]: SKT Tên người xin quẻ:
Âm lịch: 5/1/2018 *** Năm Mậu Tuất Tháng Giáp Dần Ngày Quý Mùi
Ngày *** Quý Mùi *** Thuộc Tuần *Giáp Tuất* - Không vong tại *Thân, Dậu*
Quẻ Thượng: 6 Quẻ hạ: 6 Số giờ: Hào thế là mình, ứng là việc cần đoán
Ngày Quý - Hào 6 động - Bạch hổ chủ về tổn thương, hao tài
29. Thuần Khảm - Hào 6 động biến 59. Phong thủy hoán

Ngày Quý Mùi xin được quẻ

Stt của Quẻ Dịch
Tên Quẻ Dịch
Hào 6
Hào 5
Hào 4
Hào 3
Hào 2
Hào 1
.........29
.........Thuần khảm
.........Huynh đệ Tí thủy..thế
.........Quan quí Tuất thổ.
.........Phụ mẫu Thân kim..
.........Thê tài Ngọ hỏa..ứng
.........Quan quí Thìn thổ.
.........Tử tôn Dần mộc..
.........59
.........Phong thủy hoán
.........Phụ mẫu Mão mộc.
.........Huynh đệ Tị hỏa.thế
.........Tử tôn Mùi thổ..
.........Huynh đệ Ngọ hỏa..
.........Tử tôn Thìn thổ.ứng
.........Phụ mẫu Dần mộc..
........Ngày Nhâm, Quý
........Lục thần
........Bạch hổ
........Phi xà
........Câu trần
........Chu tước
........Thanh long
........Huyền vũ